TÜRKÇE-İNGİLİZCE KELİMELER 9

Bir çok İngilizce kelime Türkçe’de aynı veya benzer şekilde okunmakta veya yazılmaktadır. TOEFL İBT’ye hazırlanırken, ilk aşamada bu tür kelimelere çalışarak başlayabilirsiniz. Her hafta siteye eklenecek bu listelerdeki kelimeleri öğrenirseniz çok faydasını görürsünüz. Bu kelimeler öncelikle cesaret kazandırmalarından dolayı önemlidir. Zor bir konunun işlendiği okuma parçasında aslında Türkçe karşılığını bildiğimiz kelimeyi yorumlama cesaretini gösteremiyoruz. Bu kelimeleri rahatlıkla yazma bölümünde kullanabilirsiniz çünkü zaten Türkçe anlamlarını biliyorsunuz, sadece yazılışlarındaki farklılıklara dikkat etmeniz gerekmektedir. Kelimeleri çalıştıktan sonra en azından bir kez İngilizce’lerini yazın. Bu çalışma sayesinde yazma bölümünde daha az “spelling” hatası yaparsınız.  Bu kelimeleri çalışırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu ise İngilizce telaffuzlarıdır. Listedeki kelimelerin İngilizce telaffuzlarını mutlaka en azından bir kere dinleyin ve bir kere sözlü tekrar edin. Dinleme bölümünde Türkçe’sini bilseniz bile telaffuzunu bilmediğiniz bir kelimeyi anlamayabilir ve bu yüzden soruyu çözemeyebilirsiniz. Konuşma bölümünde de dikkat etmeniz gereken husus şudur: bir kelime Türkçe ve İngilizce’de aynı şekilde yazılsa bile tamamen farklı bir şekilde telaffuz edilebilir. Sizin söz konusu kelimeleri Türkçe’deki gibi söylemeniz anlam karışıklığına veya yanlış kullanıma yol açabilir. Kelimeleri Amerikan aksanı ile söylemeniz gerekmez ancak doğru telaffuz etmeniz şarttır.

 

decoration – dekorasyon deposit – depozit dialect – diyalekt
decorative – dekoratif depot – depo dialogue – diyalog
dedective – dedektif depression – depresyon dialysis – diyaliz
dedector – dedektör deodorant – deoderant diaphragm – diyafram
defence – defans dermatology – dermatoloji diapositive – diyapozitif
deformation – deformasyon design – desen dictator – diktatör
degeneration – dejenerasyon design – dizayn diction – diksiyon
delegate – delege despot – despot diesel – dizel
demagogy – demagoji destination – destinasyon diet – diyet
democracy – demokrasi detergent – deterjan digital – dijital
democratic – demokratik devaluation – devalüasyon dinosaur – dinozor
demography – demografi diabetes – diyabet diploma – diploma
department – departman diagram – diyagram diplomacy – diplomasi

 

diplomat – diplomatik dominican – dominik dysentery – dizanteri
direct – direkt doping – doping eccentric – eksantrik
director – direktör dosage – dozaj eco – eko
discipline – disiplin double – duble ecology – ekoloji
disc – disk drama – dram economy – ekonomi
disco – diskotek duel – düello eczema – egzama
disinfect – dezenfekte duet – düet editor – editör
doctor – doktor duke – dük effect – efekt
doctrine – doktrin duplex – dubleks equator – ekvator
document – döküman duchess – düşes egoist – egoist
dogma – dogma dynamic – dinamik elastic – elastik
dollar – dolar dynamite – dinamit electric – elektrik
dominant – dominant dynamo – dinamo electromagnetic – elektromanyetik

 

electron – elektron epic – epik exhaust – egzoz
electronic – elektronik Equator – Ekvator exotic – egzotik
elegant – elegan erosion – erozyon expert – eksper
element – element/eleman erotic – erotik express – ekspres
ellipse – elips eroticism – erotizm extra – ekstra
embargo – ambargo eskimo – eskimo factor – faktör
emblem – amblem Estonia – Estonya faculty – fakülte
embryo – embriyo ether – eter fan – fan
encyclopedia – ansiklopedi ethnic – etnik fanatic – fanatik
endocrine – endokrin eucalyptus – okaliptüs fantasy – fantezi
energy – enerji euro – avro fantastic – fantastik
energetic – enerjik Europe – Avrupa fascism – faşizm
English – İngilizce exercise – egzersiz fascist – faşist

 

farce – fars finalist – finalist France – Fransa
fauna – fauna finance – finans frequency – frekans
fax – faks flamingo – flamingo function – fonksiyon
federation – federasyon flash – flaş fusion – füzyon
federal – federal flirt – flört gabardine – gabardin
feminist – feminist flora – flora gazette – gazete
feminism – feminizm flute – flüt galaxy – galaksi
ferry boat – feribot football – futbol gallery – galeri
festival – festival formula – formül gallon – galon
fiasco – fiyasko forum – forum gangster – gangster
feasibility – fizibilite fossil – fosil garage – garaj
filter – filtre foul – faul garrison – garnizon
final – final fraction – fraksiyon guarantee – garanti

 

gas – gaz geometry – geometri group – grup
gastronomy – gastronomi geophysics – jeofizik guardian – gardiyan
gel – jel gin – cin guerrilla – gerilla
gelatin – jelatin global – global guillotine – giyotin
gendarme – jandarma goal – gol guitar – gitar
gene – gen golf – golf gymnastics – jimnastik
general – general/genel gondola – gondol gynecologist – jinekolog
generation – jenerasyon gorilla – goril hall – hol
generator – jeneratör gothic – gotik hamburger – hamburger
genetic – genetik gram – gram hammock – hamak
genie – cin grammar – gramer handball – hentbol
geography – coğrafya granite – granit handicap – handikap
geology – jeoloji graphic – grafik hangar – hangar

 

harem – harem honor – onur ideal – ideal
harmony – armoni hooligan – holigan idealist – idealist
hectare – hektar hormone – hormon ideology – ideoloji
helicopter -helikopter hotel – otel idol – idol
heroin – eroin hydraulic – hidrolik illegal – illegal
heterosexual – heteroseksüel hydrogen – hidrojen illusion – ilüzyon
hippie – hippi hygiene – hijyen image – imaj
hippodrome – hipodrom hypnosis – hipnoz imitation – imitasyon
hippopotamus – hipopotam hypothecate – ipotek imperialism – emperyalizm
hobby – hobi hypothesis – hipotez impose – empoze
hockey – hokey hysteria – isteri indirect – endirekt
homogeneous – homojen iceberg – aysberg Indonesia – Endonezya
homosexual – homoseksüel icon – ikon industry – endüstri

 

infection – enfeksiyon Iraq – Irak jockey – jokey
inflation – enflasyon Ireland – İrlanda jubilee – jübile
information – enformasyon iris – iris kangaroo – kanguru
instantaneous – enstantane irony – ironi ketchup – ketçap
institute – enstitü isolation – izolasyon kilo – kilo
instrument – enstrüman Israel – İsrail kilometre – kilometre
integrated – entegre Italy – İtalya Koran – Kuran
international – enternasyonal jacuzzi – jakuzi lady – leydi
internet – internet jackal – çakal lamp – lamba
intrigue – entrika jacket – ceket laser – lazer
inventory – envanter jazz – caz Latvia – Letonya
ion – iyon jeep – cip leader – lider
Iran – İran jet – jet league – lig

 

legal – legal local – lokal maniac – manyak
lemon – limon locomotive – lokomotif manicure – manikür
lens – lens logo – logo margarine – margarin
leopard – leopar lotion – losyon marginal – marjinal
liberal – liberal Luxemburg – Lüksemburg marina – marina
lilac – leylak luxury – lüks market – market
limit – limit lynch – linç marmalade – marmelat
link – link lyric – lirik mascot – maskot
list – liste Macedonia – Makedonya mask – maske
liter – litre machine – makine massage – masaj
literature – literatür major – majör match – maç
Lithuania – Litvanya Malaysia – Malezya material – materyal
lobby – lobi mammoth – mamut mathematics – matematik

 

 

 

Leave a comment

1 Comment

  1. ASLINDA BİNLERCE İNGİLİZCE KELİME BİLİYORSUNUZ! | TOEFL Ders Notları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • SATIN AL

    TOEFL DERS NOTLARI kitabına SATIN AL sayfasından ulaşabilirsiniz
  • FACEBOOK

  • İPUÇLARI

  • ETÜT-TEOC-ÖZEL DERS-MENTAL ARİTMETİK

    http://www.beylikduzuetutmerkezi.com/ http://www.beylikduzuteog.com/ http://www.dunyaetut.com/ http://www.beylikduzuetut.info/ http://www.beylikduzuozelders.info/ http://www.abacubes.com.tr/