All posts in category WRITING TIPS

PARAGRAFTA EKLEME VE AÇIKLAMA

  Cümleleriniz yeterince açıklayıcı olmalı. Kompozisyonunuzu okuyan kişinin aklında soru işareti kalmamalı. Cümlelerinizi ek bilgi ve açıklamalarla desteklemek size daha fazla puan kazandıracaktır. Aşağıdaki paragrafta açıklamalar ve ek bilgiler iki virgül, transition ve adjective/relative clause gibi yapılar kullanılarak verilmiştir.   In the early decades of the United States, the agrarian movement promoted the farmer as [...]

AKICI KOMPOZİSYON YAZMANIN YOLLARI 1

Kompozisyonunuzu yazarken dikkat etmeniz gereken konulardan biri bağlamın devamlılığıdır. Cümlelerinizin anlam ve yapı olarak birbirinden kopuk olmaması gerekir. Alacağınız puanı belirleyen başlıklardan biri budur. Cümlelerinizde akışı sağlamanın en kolay yollarından biri de “this & these” kullanımıdır.   Many studies have shown that children harbour misconceptions about “pure”, curriculum science. These misconceptions do not remain isolated [...]

TRANSITIONS

Kompozisyonlarınızdaki cümleler veya paragraflar arasında akıcılığı ve anlam geçişini sağlamak için geçiş ifadelerini kullanmanız gerekmektedir. Listede hangi durumlar için hangi geçiş ifadelerini kullanmanız gerektiği sıralanmıştır.   LİSTELEME & SIRALAMA First / Firstly / Second / Secondly / Third / Thirdly / Next / Last / Lastly / Finally / Eventually / To start with / In [...]

MOST vs MOST OF

Kompozisyonlarınızda most ve most of kullanımında hata yapmamak için bir kaç noktaya dikkat etmeniz gerekir. “Most of people” yanlış kullanımdır. Doğrusu “most of the people” dır. “the” kelimesini unutmayın. “The most people” yanlış kullanımdır. Doğrusu “Most people” dır. “Most of the people” kullanımında spesifik olarak bir grup insandan bahsettiğiniz için açıklama yapmanız veya daha önceki [...]

ETC.

Essaylerinizde bir konunun örneklerini, sebeplerini veya sonuçlarını sıralarken vesaire (etc./et cetera) kullanımından kaçının. Bir örnek veriyorsanız “etc” eklemeden öyle bırakın. İki veya daha fazla örnek veriyorsanız “and” ile bağlayın. İllaki vesaire demek istiyorsanız daha formal bir kullanım olan “, and so forth” kalıbı ile sıralamanızı bitirebilirsiniz. Hem essaylerinizde hem de konuşmalarınızda “and so on” kalıbını [...]

AVANTAJ-DEZAVANTAJ GEÇİŞİ

  Gelişme paragraflarınızdan birini konunun avantajlarına, diğerini de dezavantajlarına ayırdığınız kompozisyon türünde paragraflarınız arasında geçiş sağlamak için aşağıdaki kalıpları kullanabilirsiniz. Bu kalıpları özellikle savunmadığınız veya çürütmek istediğiniz avantaj veya dezavantajdan sonraki paragrafın başında kullanmanız daha etkili olacaktır.  Örneğin siz bir konunun avantajlarını savunacaksanız, girişten sonraki ilk paragrafınız dezavantajlarla ilgili olmalı. İkinci paragrafınızın başına aşağıdaki kalıpları [...]

ADVANTAGE-DISADVANTAGE SYNONYMS

  Essaylerinizde avantajlardan ve dezavantajlardan bahsederken eş anlamlı kelime bulmakta zorlanıyorsanız aşağıdaki listeden faydalanabilirsiniz   AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR advantages disadvantages benefits shortcomings merits drawbacks profits setbacks   Tweet

GELİŞME PARAGRAFLARINI BAĞLAMANIN YOLU

  Kompozisyonlarınızdan alacağınız puanın önemli bir kısmını cümlelerinizin ve paragraflarınızın mantıksal geçişleri oluşturacaktır. Üç gelişme paragraflı standart bir essay de savunduğunuz fikirleri veya sebepleri Firstly, Secondly, ve Finally gibi ifadelerle haber verirsiniz. Standarttan biraz ayrılarak daha akıcı ve dolayısıyla daha yüksek puan alabilecek bir gelişme bölümü yaratabilirsiniz. Bunu sağlamanın yolu gelişme paragraflarından birinci ile ikinciyi [...]

SUBORDINATING CONJUNCTIONS

  Bağlaç kullanımında yapılan hataların çoğu bu bağlaç grubundan gelmektedir. Kullanım kuralları çok basittir ancak yazarken hata yapmamak için dikkat edilmesi gerekir.Subordinating conjunctions olarak bilinen bu bağlaçların ortak kuralları şunlardır: Bir ana cümle ve bir yan cümle olmak üzere iki cümleyi bağlarlar Cümle ortasında virgülsüz kullanılırlar Cümle başında kullanıldıklarında ikinci (ana) cümle virgülle ayrılır.   [...]

FANBOYS : For-And-Nor-But-Or-Yet-So

 FOR : çünkü AND : ve NOR : ne de BUT : fakat/ama OR : ya da YET : fakat/ama SO : bu yüzden Fanboys’ların (coordinating conjunctions) kullanımında en sık yapılan hatalardan biri virgülü eksik ya da fazla kullanmaktır. Bu bağlaç grubunun kendi içinde istisnaları olsa da, genel kural olarak iki cümleyi bağlarlar ve cümle [...]

ÖRNEK SONUÇ PARAGRAFI

  You need to travel from your home to a place 40 miles (64 kilometers) away. Compare the different kinds of transportation you could use. Tell which method of travel you would choose. Give specific reasons for your choice.   Yukarıdaki soru için kullanabileceğiniz örnek sonuç paragrafları: In conclusion, although riding a bicycle is a [...]

YAYGIN HATA: YANLIŞ KALIP KULLANIMI

  Anlatımda kolaylık sağlaması adına cümlelere anlam katan veya cümleleri bağlayan bütün kelime ve kelime gruplarını (connectors/adverbs/transition words/phrases/coordinating conjunctions/subordinating conjunctions/parallel structures/prepositional phrases/adverbials) “kalıp” olarak değerlendirecek olursak, yanlış kalıp kullanımı yaygın yapılan hatalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir essayde görüp beğendiğiniz bir kalıp sizin yazdığınız duruma veya konuya uygun olmayabilir. Hangi durumda hangi kalıpları kullanacağınızı sınava [...]

YAYGIN HATA: FAZLA KALIP KULLANIMI

   Anlatımda kolaylık sağlaması adına cümlelere anlam katan veya cümleleri bağlayan bütün kelime ve kelime gruplarını (connectors/adverbs/transition words/phrases/coordinating conjunctions/subordinating conjunctions/parallel structures/prepositional phrases/adverbials) “kalıp” olarak değerlendirecek olursak, fazla kalıp kullanımı yaygın yapılan hatalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fazla kalıp kullanımının birinci sebebi, bütün fikirleri, açıklamaları ve örnekleri tek bir cümleye sıkıştırma çabasıdır. Her fikrinize bir cümle [...]

YAYGIN HATA: KELİME SAYISI

  Birleşik soru için 150-225 ve bağımsız soru için 300-350 kelimelik iki kompozisyon yazmanız gerekmektedir. Sorularda verilen minimum kelime sayasının altına düşmemeniz gerekir. Aksi takdirde soruyu tam olarak cevaplamamış olursunuz. Tecrübe ve istatistiklerin doğruladığı bir şey de verilen maksimum kelime sayısına (örneğin bağımsız sorudaki 350) yaklaştığınız (320-340) takdirde daha fazla puan alacağınız yönündedir. Ancak bu [...]

YAYGIN HATA: EKSİK KALIP KULLANIMI

  Anlatımda kolaylık sağlaması adına cümlelere anlam katan veya cümleleri bağlayan bütün kelime ve kelime gruplarını (connectors/adverbs/transition words/phrases/coordinating conjunctions/subordinating conjunctions/parallel structures/prepositional phrases/adverbials) “kalıp” olarak değerlendirecek olursak, eksik kalıp kullanımı yaygın yapılan hatalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Essay yazımında fikirleri veya cümleleri anlam bütünlüğü ve akışı sağlayacak şekilde birbirine bağlamadan arka arkaya sıralayamazsınız. Örneğin sadece özne [...]

  • SATIN AL

    TOEFL DERS NOTLARI kitabına SATIN AL sayfasından ulaşabilirsiniz
  • FACEBOOK

  • İPUÇLARI

  • ETÜT-TEOC-ÖZEL DERS-MENTAL ARİTMETİK

    http://www.beylikduzuetutmerkezi.com/ http://www.beylikduzuteog.com/ http://www.dunyaetut.com/ http://www.beylikduzuetut.info/ http://www.beylikduzuozelders.info/ http://www.abacubes.com.tr/