ARTICLES : a – an – the

İngilizce’de isimlerden önce onlara anlam veren kelimelere ihtiyaç duyulur. Bu kelimeler içerisinde en çok hata yapılanı ise “article” konusudur. Bunun en önemli sebebi article konusunun Türkçe’de karşılığı olmamasıdır. Dolayısıyla konuyu Türkçe’ye uyarlayarak öğrenmeniz çok zordur. Öğrenmenin yolu “a-an-the” kelimelerinin nerede ve nasıl kullanıldıklarına aşina olmaktan geçer. Asıl amaç konuyu daha iyi anlayabilmeniz olduğu için örneklerde özellikle basit kelimeler ve cümleler kullanılmıştır.

 

Indefinite Article : “a”

 

İsim sessiz bir harfle başlıyorsa önüne “a” gelir:

 • a book

 

İsmin okunuşu sessiz harfle başlıyorsa “a” gelir:

 • a university (her ne kadar sesli harfle başlasa da “yunivörsiti” olarak okunduğu için önüne “a” gelir)
 • a union, a young man, a useful site

 

Article “a” bir (1) anlamında kullanılır.

İngilizce’de one yerine “a” demek daha yaygındır ve doğaldır.

Örnek: Could you spare a dollar?

Örnek: It’s about a kilometer up the road.

Örnek: She has a house and a car. (Bir evi ve bir arabası var). Aynı cümleyi Türkçe’de “Evi ve arabası var” olarak da söyleyebildiğimiz için İngilizce’ye de aynı şekilde geçirmeye çalışarak hata yapıyoruz: She has house and car.

Dikkat: Her “one” kelimesi yerine “a” kullanılmaz. “a” den sonra isim gelmesi gerekir. “One of my colleagues” yerine kuralı genelleştirerek “a of my colleagues” kullanmanız hatalı olur. Doğrusu: “a colleague of mine”

 

One kelimesinden önce “a” gelir.

Örnek: a one-day trip, a one-way street

 

Article “a” herhangi bir anlamında kullanılır.

Örnek: You need to see a dentist.

İsim tekil ise önüne “a” gelir.

Özellikle İngilizce yazarken en sık yapılan hatalardan biridir. Örnek essaylerin neredeyse hepsinde en az bir article hatası bulunması da bunu gösteriyor. “Person thinks…” gibi bir hatadan kaçınmak için tekil isim kullandığınızda dikkatli olun. Doğrusunun “A person thinks…” mi, yoksa “The person thinks…” mi olduğuna karar veremiyorsanız basit bir değişiklikle isminizi çoğul yapın : “People think…” (fiilinizi değiştirmeyi unutmayın)

Dikkat: Cümle sonunda nesne olarak kullanılan tekil isimlere dikkat etmeniz gerekir. “I like reading book.” gibi bir ifade her ne kadar Türkçe düşündüğünüzde doğru olsa da İngilizce’de hatalı kullanımdır. Doğrusu: “I like reading books.”

Sayılamayan isimlerin ve çoğul isimlerin önüne “a” gelmez.

Hata: Let’s play a music. (music sayılamaz)

Doğrusu: Let’s play a song. (song sayılır ve cümlede tekildir)

Hata: Let’s play a songs. (songs cümlede çoğuldur)

Doğrusu: Let’s play songs. (some songs/a few songs/these songs gibi alternatifler de olur)

 

Indefinite Article : “an”

 

İsim sessiz bir harfle başlıyorsa önüne “an” gelir:

Örnek: an eagle, an apple, an umbrella

 

İsmin okunuşu sesli harfle başlıyorsa “an” gelir:

 • an hour (her ne kadar sessiz harfle başlasa da “aur” olarak okunduğu için önüne “an” gelir)
 • an honor, an heir, an honest man

 

Article “an” bir (1) anlamında kullanılır.

İngilizce’de one yerine “a” demek daha yaygındır ve doğaldır.

Örnek: An inch is 2.54 centimeters.

Örnek: It’s about an hour drive from here.

Örnek: She has an apple and an orange. (Bir elması ve bir portakalı var). Aynı cümleyi Türkçe’de “Elması ve portakalı var” olarak da söyleyebildiğimiz için İngilizce’ye de aynı şekilde geçirmeye çalışarak hata yapıyoruz: She has apple and orange.

Dikkat: Her “one” kelimesi yerine “an” kullanılmaz. “an” den sonra isim gelmesi gerekir. “One of my assistants” yerine kuralı genelleştirerek “an of my assistants” kullanmanız hatalı olur. Doğrusu: “an assistant of mine”

 

Article “an” herhangi bir anlamında kullanılır.

Örnek: You need to find an engineer if you want the job done right.

İsim tekil ise önüne “an” gelir.

Özellikle İngilizce yazarken en sık yapılan hatalardan biridir. Örnek essaylerin neredeyse hepsinde en az bir article hatası bulunması da bunu gösteriyor. “Person thinks…” gibi bir hatadan kaçınmak için tekil isim kullandığınızda dikkatli olun. Doğrusunun “A employer thinks…” mi, yoksa “The employer thinks…” mi olduğuna karar veremiyorsanız basit bir değişiklikle isminizi çoğul yapın : “Employers think…” (fiilinizi değiştirmeyi unutmayın)

Dikkat: Cümle sonunda nesne olarak kullanılan tekil isimlere dikkat etmeniz gerekir. “I like driving car.” gibi bir ifade her ne kadar Türkçe düşündüğünüzde doğru olsa da İngilizce’de hatalı kullanımdır. Doğrusu: “I like driving cars.” ya da “I like driving.”

Sayılamayan isimlerin ve çoğul isimlerin önüne “an” gelmez.

Hata: Can I get an information. (information sayılamaz)

Doğrusu: Can I get information. (“an” kullanılmaz)

Hata: We need to hire an employees. (Employees cümlede çoğuldur)

Doğrusu: We need to hire employees. (some employees/a few employees/these employees gibi alternatifler de olur)

 

Tamlamalarla kullanıldıklarında “a” veya ”an” olması takip eden kelimeye bağlıdır.

Tamlamalarda kural isme değil article dan sonra gelen kelimeye bakılmasıdır.

Örnek: An ugly man was driving a beautiful automobile. (An+sessiz ve A+sesli)

Dikkat: Unutmayın isim yoksa article kullanılmaz. Yani article sadece sıfatı veya sadece fiili asla tamlamaz. “A very beautiful car” doğru kullanımdır. “A very beautiful” ise yanlıştır.

 

Ek bilgi veya açıklama ile ismi özel veya eşsiz kılmıyorsanız “a” veya ”an” kullanılır.

They are teachers. (genel)

He is a teacher of English. (İngilizce öğreten tek kişi o değil)

He is the teacher to go to if you need help with the Toefl test. (Diğerlerinden ayırıyorsanız, özel bir durum belirtiyorsanız “the” kullanılır.

Örnek: I have an idea. (tek fikrim bu değil)

Örnek: I bought a book on The Ottoman Empire. (Osmanlı imparatorluğu hakkında yazılan tek kitap o değil)

 

Sayılamayan isimlerin önüne “a” veya “an” gelmez.

Sayılamayan isimlere örnekler:

He speaks Turkish.

Water is made up of oxygen and hydrogen.

We need to buy new furniture.

We are out of food.

Education is a must.

I like football.

 

Miktar ve porsiyon belirtilen durumlarda “a” veya “an” kullanılır.

Örnek: a cup of coffee, a bottle of water, a couple of times, a few dollars, a number of students, three times a day, twice a week, once a month, a piece of furniture, a little information, a large amount of money, a lot of buildings,

 

Definite Article : “the”

 

“a” ve “an” article’larının aksine “The” bütün isimlerin önüne gelir. İsimlerin tekil, çoğul, sayılabilen veya sayılamayan olmaları farketmez.

 

Bilinen veya daha önceden bahsedilen isimlerin önüne “the” gelir.

Örnek: I went to see a dentist yesterday. The dentist said that I should take better care of my teeth.

Örnek: Do you remember the dentist I told you about?

Örnek: They went to see a movie. The one we were talking about the other day?

 

İsimden sadece bir tane varsa önüne “the” gelir.

İsim yaşadığınız yerde, dünyada veya evrende tek ise “the” gelir.

Örnek: The sun, The moon, The Earth, The president, The government, The police

 

Diğerlerinden ayırmak için “the” kullanılır.

Özellikle sayılabilen isimler tekil halde kullanıldıklarında diğerlerinden ayırmak için önlerine “the” gelir. Tekil ismi tanımlamanız veya hakkında daha çok bilgi vermeniz gerekir.

Örnek: The company I was telling you about went bankrupt.

Örnek: Here is the article we are supposed to read for tomorrow’s exam.

 

Dikkat: Sayılabilen ismi “the” ile birlikte çoğul durumda kullanmak isterseniz, çoğul ismi spesifik olarak diğerlerinden ayırmanız gerekir.

Örnek: They are teachers (genel/bütün grup: article yok).

They are the teachers who got fired (spesific/açıklama/diğerlerinden ayırlan : the kullanılır).

Örnek: The students at my university are brilliant.

Örnek: I asked the neighbors on the third floor for some coffee.

 

Konuşmanın geçtiği yerdeki isimden önce “the” gelir.

Örnek: Could you please close the door.

 

”en” ifadelerinden önce “the” kullanılır.

Örnek: The first, The best, The only, The last, The most, The least, The worst, The largest, The smallest, The most important

 

Coğrafi yerlerde “the” kullanılır.

Örnek: The Sahara, The Alps, The Mississippi, The city of Washington, The island of Greenland, The Northern Hemisphere, The Amazon, The Great Salt Lake, The Bosphorus

 

Ülkelerden önce “the” gelir.

The United States of America (The U.S.), The United Kingdom (The UK), The Netherlands, The Philippines, The Republic of Turkey,

Dikkat: The kullanılması için ülkenin emirlik, eyalet, federasyon gibi öğelerden oluşmuş olması ya da yönetim biçiminin belirtilmiş olması gerekir.

 

Sıfat isim gibi kullanılıyorsa “the” gelir.

 • The good, the bad, and the ugly is a 1966 Italian epic Spagetti western film.
 • Robin Hood took from the rich and gave to the poor.
 • The young need to help the old.

 

Zaman ifadelerinin önüne “the” gelebilir.

Örnek: The 10th century, the turn of the century, during the ’90s, during the 1990s, the sixties, the 5 th of November, the other day, in the morning, in the afternoon, in the evening, the day before yesterday

Örnek: 2010 was the year I graduated from high school.

Örnek: 2014 will be the year I graduate from college.

Dikkat: “the” kullanılmayan zaman ifadeleri: November 5, 1990, at night, at noon, dusk, dawn, on November first, yesterday, today, tomorrow. at midnight,

 

Yer belirten edatlardan sonra “the” kullanılır.

Örnek: at the beach, by the water, on the right, on the left, in the house, in front of the bank, on the table, under the table, behind the building, across the bridge, through the woods, around the corner.

 

Müzik aletlerinden önce “the” gelir.

Örnek: the piano, the guitar, the sax, the drums, the flute.

 

Bir sınıfı temsil eden şeylerden/objelerden önce “the” kullanılabilir.

Hayvan türleri, bitkiler, icatlar, aletler ve objeler eğer ait oldukları grubu/türü temsilen kullanılıyorsa “the” gelir. Söz konusu isimler daima tekil olur.

Örnek: The lion, The rose, The telephone, The computer,

 

Bazı sıfatlardan önce “the” gelir.

Right, wrong, last, next, following, same, only, whole gibi sıfatlardan önce “the” gelir.

 • Luck is being at the right place at the right time.
 • You have the wrong idea.
 • The last time I saw him was in Venice.
 • The next sentence will be a much easier one.
 • Not this one, but the following one will certainly be a lot easier.
 • We graduated from the same school.
 • The only way to learn this subject is to study.
 • The whole class understood.

 

Vücut ve organlar için “the” kullanılır.

Örnek: the body, the brain, the skeleton, the heart

 

The more … The more.

Normalde karşılaştırma (more-bigger-better) ifadelerinde kesinlikle “the” kullanılmaz. Ancak

her iki tarafın karşılaştırma ifadesi olduğu “The more … The more” kalıbında bu kural bozulur.

Örnek: The more bread, the more meatballs. (ne kadar ekmek, o kadar köfte))

 

Zero Article

 Bazı durumlarda isimden önce a-an-the article’larından hiçbiri kullanılmaz:

 

Özel isimlerin önüne “a-an-the” gelmez.

İlk ad, göbek ad, soyad, ünvan ve evcil hayvanların isimleri article ile kullanılmaz.

Hata : the Ali, The google, The Istanbul, the king Edward

Doğrusu: Ali, Google, Istanbul, King Edward

Dikkat: Takma isim article olmadan ya da “the” ile kullanılılabilir.

 • His name is William, but everyone calls him Willy.
 • His name is William, but everyone calls him The Rock.

Dikkat: Soyad büyük yazılırsa ve bütün aileyi/sülaleyi belirtmek için kullanılıyorsa öncesine “the” gelir.

 • The Smiths live in that house.

 

Genel bir gruptan veya olgudan bahsedildiğinde “a-an-the” kullanılmaz.

Örnek: Cars have tires.

Örnek: Ignorance is bliss.

Örnek: They are teachers.

 

Göllerden, adalardan ve tek bir dağdan bahsederken kullanılmaz

Örnek: Lake Michigan, Utah Lake, Cyprus, Jamaica, Everest, Mount Fuji

Dikkat: Tamlama olursa “the” gelir: The Great Salt Lake, The island of Greenland,

 

Ülkeler, eyaletler, şehirler ve caddelerde “a-an-the” kullanılmaz.

Örnek: America, Great Britian, Turkey, Florida, Louisiana, Miami, Istanbul, Wall Street, E5

 

”Some-Any” gibi niteleyicilerden önce article kullanılmaz.

Örnek: Some people, Any money, Many students,

İstisnalar: a few, a little, a lot of, a bunch of, a great deal of

 

Sadece çoğul kullanımı olan isimlerde “a-an” kullanılmaz.

Bu tür isimlerin tekil kullanımı olmadığı için önlerine “a” veya “an” gelmez. Genellikle “a pair of” kalıbıyla kullanılırlar.

Örnek: jeans, pants, trousers, glasses, shorts, pajamas, scissors

 

-Bilimsel konularda, hastalıklarda article ve “s” takısı almasına rağmen tekil olan isimlerden önce kullanılmazlar.

Örnek: Mathematics, Physics, Economics, Politics, Aids, measles, news, billiards,

 

Dikkat: Article kullanırken hata yapmamak için bazı durumlarda hiç article kullanmamaya veya iyelik sıfatlarını kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bazı durumlar kabul edilse de genelde article kullanmak zorundasınız. Hangi durumlarda gereksiz olduklarını da öğrenmelisiniz.

Hata: I went straight to my kitchen, made myself tea, had my breakfast, washed some dishes, and left for my work.

Doğrusu: I went straight to the kitchen, made tea, had breakfast, washed the dishes, and left for work.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • SATIN AL

  TOEFL DERS NOTLARI kitabına SATIN AL sayfasından ulaşabilirsiniz
 • FACEBOOK

 • İPUÇLARI

 • ETÜT-TEOC-ÖZEL DERS-MENTAL ARİTMETİK

  http://www.beylikduzuetutmerkezi.com/ http://www.beylikduzuteog.com/ http://www.dunyaetut.com/ http://www.beylikduzuetut.info/ http://www.beylikduzuozelders.info/ http://www.abacubes.com.tr/